--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

TPHCM: Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công cho 153 dự án và 1 chương trình

HỮU THÔNG - 10:11 13/11/2020

(khoahocdoisong.vn) - UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cho 153 dự án và 1 chương trình.

Theo đó, UBND TPHCM đã đề xuất giảm hơn 1.569 tỷ đồng cho 26 dự án và 245 tỷ đồng cho 1 chương trình do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giảm khối lượng thực hiện theo thực tế và giảm kế hoạch theo giá trị quyết toán được phê duyệt, điển hình một số dự án như xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung, trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp qua một đầu số viễn thông, một số trường học ở huyện Hóc Môn… Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn này nhằm bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Dự án Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc tại quận 9, TPHCM không sử dụng hết nguồn vốn nên phải điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng đề nghị tăng hơn 1.185 tỷ đồng cho 127 dự án. Đây là các dự án có tiến độ thực hiện tốt, tỷ lệ giải ngân cao nhưng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 không còn đủ để thực hiện. UBND TPHCM cho rằng, cần thiết phải điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 để tiếp tục thực hiện và sớm hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng, làm cơ sở bố trí vốn đầu tư công năm 2020.

Với việc tăng, giảm vốn cho các nhóm dự án nêu trên, UBND TPHCM đã đề xuất điều chỉnh giảm 630 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho 153 dự án và 1 chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020 và đã được HĐND TPHCM thống nhất điều chỉnh tại kỳ hợp thứ 22.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---