--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

TP Nha Trang chuyển đổi gần 12ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

THIÊN ÂN - 10:40 03/09/2021

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Nha Trang sẽ chuyển mục đích sử dụng hơn 383ha từ đất nông nghiệp và chuyển đổi gần 12ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ thu hồi 415ha đất, trong đó đất nông nghiệp hơn 329ha, đất phi nông nghiệp 85ha (đất ở nông thôn gần 11ha, đất ở đô thị 39ha và các loại đất khác); chuyển mục đích sử dụng hơn 383ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi gần 12ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; đưa vào sử dụng hơn 86ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng (chủ yếu trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên với hơn 84ha và phần lớn là đất thương mại dịch vụ).


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---