TP Hồ Chí Minh muốn điều chỉnh giá đất?

UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn.

Cụ thể, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất để tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai và tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định 5 phương pháp thẩm định giá đất. Đó là so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư (áp dụng đối với thửa đất tính theo bảng giá đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên) và hệ số điều chỉnh giá đất (áp dụng đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong quá trình xác định, thẩm định, quyết định giá đất, thành phố đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Điều này đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển và cân bằng bất động sản thành phố này.

tphcm.jpg
TP Hồ Chí Minh muốn điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế

Khó khăn thứ nhất trong việc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch định giá đất.

Khó khăn thứ 2 trong thu thập thông tin về giá giao dịch thực của bất động sản trên thị trường.

Tiếp đến là chưa có quy định mang tính định lượng về việc điều chỉnh sự khác biệt giữa tài sản so sánh và tài sản thẩm định.

Thứ 3 là chưa có quy định cụ thể hướng dẫn việc xác định xu hướng và mức độ biến động giá chuyển nhượng, giá cho thuê và các yếu tố hình thành doanh thu, chi phí phát triển của dự án.

Khó khăn thứ 5 là đối tượng, điều kiện áp dụng phương pháp định giá chưa được quy định cụ thể.

Chủ đầu tư bị động trong việc xác định hiệu quả của dự án đầu tư do không dự kiến được mức nghĩa vụ tài chính phải nộp của dự án.

Thủ tục xác định đơn giá thuê đất kỳ đầu theo 1 trong 4 phương pháp sẽ tăng thêm thủ tục hành chính không cần thiết cho các chủ đầu tư khi thuê đất thực hiện dự án.

Khó khăn cuối cùng là trong luân chuyển hồ sơ và thời gian thực hiện xác định giá đất.

Từ những khó khăn, vướng mắc và nhận định nêu trên, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố.

Trình Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh thông qua, trên cơ sở đó UBND TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo Bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng).

Thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá.

Sau đó, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về vấn đề này.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành khác có liên quan, nghiên cứu các bất cập, tồn tại trong việc thực hiện các phương pháp định giá đất trên địa bàn thành phố để có giải pháp khắc phục, xử lý.

Theo Đời sống
Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện

Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện

Đây là lần đầu tiên Sở Y tế TP.HCM tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện nhằm mục tiêu phát hiện, bổ nhiệm người vừa có đạo đức và phẩm chất chính trị theo đúng quy định; vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.
back to top