• tốt nghiệp

Đặc cách đối với các trường hợp F0 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Giáo dục- Khánh Thủy - 10:55 05/05/2022
Tối 4/5 Bộ Y tế đã có văn bản góp ý về một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
--Quảng cáo---