--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Top 6 chính sách vừa được ban hành của ngành ngân hàng nên biết

THÚY HẰNG - 18:07 10/01/2022

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 6 văn bản liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng. Các quy định này sẽ có hiệu lực trong quý 1/2022.

Duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội với các TCTD nhà nước

Thông tư số 21/2021/TT-NHNN quy định, các ngân hàng phải duy trì số dư tiền gửi bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng Đồng Việt Nam tại thời điểm 31/12 của năm trước tại VBSP. Thông tư này điều chỉnh giảm mức phí huy động vốn (%/năm) từ 1,35% xuống 1,3% so với quy định cũ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2022.

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

Thông tư số 22 thay thế Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng.

Quy định mới chỉ áp dụng đối với các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc NHNN và các cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu của NHNN.

Như vậy, các TCTD sẽ được quyền tự quyết định thời gian bảo quản, lưu trữ hồ sơ phát sinh tại tổ chức mình. Tuy nhiên, các TCTD hoàn toàn có thể vận dụng Thông tư 22 và điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù tổ chức, hoạt động của TCTD.

Ngoài ra, Thông tư 22 phân loại các hồ sơ, tài liệu thành 27 nhóm thay vì là 25 nhóm như quy định cũ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Hoạt động ngoại hối giữa giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD

NHNN ban hành Thông tư số 26/2021/TT-NHNN thay thế Thông tư số 02/2012/TT-NHNN quy định giao dịch hối đoái giữa NHNN và các TCTD.

Thông tư 26 bổ sung thêm giao dịch quyền chọn bên cạnh giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi và các loại hình giao dịch khác do NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Kỳ hạn của giao dịch thực hiện theo Thông báo của NHNN thay vì là sự thỏa thuận giữa NHNN và TCTD trong phạm vi từ 03 đến 365 ngày như Thông tư cũ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

Sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD

NHNN cũng vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-NHNN (Thông tư 24) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD.

TCTD được phép lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong năm trước liền kề và năm kiểm toán đã/đang thực hiện dịch vụ cho TCTD như định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, tư vấn quản lý rủi ro.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022.

Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của NHTM

Trong Thông tư số 25/2021/TT-NHNN (Thông tư 25) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của NHTM, CN NHNNg. Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung ba nội dung nổi bật.

Thứ nhất, bổ sung thêm đối tượng bị điều chỉnh bởi Thông tư 01/2015/TT-NHNN là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước (Điểm c khoản 2 Điều 2).

Thứ hai, bổ sung thêm quy định về kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử.

Thứ ba, đối với những ngân hàng đã áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN thì hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất cũng phải tuân thủ quy định của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN.

Đối với các ngân hàng chưa áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN thì tiếp tục đảm bảo tuân thủ giới hạn về hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định cũ.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022.

Sửa đổi, bổ sung quy định xếp hạng TCTD, CN NHNNg

Thông tư 23 điều chỉnh các giá trị định lượng ở từng ngưỡng tính điểm các TCTD, CN NHNNg của mô hình CAMELS. Cụ thể, quy định mới phản ánh tiêu chí Vốn (C) thông qua CAR đúng bản chất hơn.

Đồng thời kiểm soát dòng tín dụng vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản bằng việc thêm vào tiêu chí Chất lượng tài sản (A) và điều chỉnh trọng số tính điểm từ 5% lên 10%.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Giá xăng RON95-III giảm 110 đồng/lít
Thời sự- Hoàng Hà - 16:41 01/07/2022
Từ 15h ngày 1/7, giá xăng E5RON92 giảm 410 đồng/lít, từ 31.300 đồng/lít xuống còn 30.890 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 110 đồng/lít, từ mức hiện hành là 32.870 đồng/lít xuống mức 32.760 đồng/lít; xăng RON95-IV có giá 32.860 đồng/lít.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---