• tong cong ty cang hang khong viet nam

Sẽ xã hội hoá nếu ACV chậm đầu tư nhà ga T2 sân bay Đồng Hới 1.200 tỷ
Kinh tế- Hoàng Hà - 11:48 16/02/2022
ACV phải có văn bản cam kết tiến độ, lộ trình cụ thể, vốn đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Đồng Hới báo cáo Thủ tướng. Trường hợp ACV không có khả năng thực hiện sẽ kêu gọi xã hội hoá.
--Quảng cáo---