• tồn kho

1.800 tấn tỏi Lý Sơn tồn kho, giá rớt mạnh
Thời sự- Minh Hoàng - 15:50 25/07/2021
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi huy động hàng trăm tình nguyện viên kết nối trực tuyến tiêu thụ tỏi giúp nông dân huyện đảo Lý Sơn gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
--Quảng cáo---