• tinh trang

Bảo vệ môi trường biển: Tình trạng ô nhiễm ở mức đáng báo động
Môi trường- Hoàng Nam - 07:45 21/09/2021
Chất thải hữu cơ, là rác thải từ hoạt động công nghiệp, đã tác động đáng kể đến môi trường biển nước ta, làm nước biển bị nhiễm độc, suy giảm chất lượng thủy sản và một số loài sinh vật biển khác.
--Quảng cáo---