• tỉnh thành

Ngày 18/11: Cả nước ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới, Hải Phòng  1139 ca
Khỏe- Thúy Nga - 18:45 18/01/2022
Số ca nhiễm trong cộng đồng ghi nhận trong ngày là 12.151 ca. Hà Nội gần 3000 ca nhiễm mới. Hải Phòng 1.139 ca.
--Quảng cáo---