• tinh long an

Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Long An
Kinh tế- Hoàng Hà - 21:04 19/04/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký các quyết định chấp chủ trương đầu tư 2 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Long An.
--Quảng cáo---