• tính lạnh

Vỏ ốc biển chữa di tinh, đau dạ dày
Gia truyền trị bệnh- DS. Nguyễn Văn Hào - 06:00 12/10/2021
Vỏ ốc biển (hải si) vị mặn, tính lạnh có tác dụng thanh can, hóa đờm, chủ trị lao hạch, tràng nhạc, giáng uất khí.
--Quảng cáo---