• tieu thu

Điện sản xuất tăng, nhưng tiêu thụ giảm, EVN lo ảnh hưởng an toàn hệ thống
Kinh tế- Trà My - 17:21 09/10/2021
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 192,55 tỷ kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng mức tiêu thụ điện lại giảm mạnh.
--Quảng cáo---