• tiet kiem

Phân bón hỗn hợp NKP hòa tan tăng năng suất cây trồng
Hỏi đáp- L.H (ghi) - 12:20 20/09/2021
Sử dụng phân bón hỗn hợp NKP hòa tan có làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, sử dụng được qua hệ thống tưới tiết kiệm không?
--Quảng cáo---