• Tiếp xúc F0

Tiếp xúc với F0 nhưng không nhiễm bệnh
Khỏe- Khánh Thủy - 10:30 22/01/2022
Mặc dù biến thể Omicron có khả năng lây lan cao, tuy nhiên sự tác động tới các thành viên trong cùng một gia đình có thể khác nhau. Nhiều người tiếp xúc với F0 nhưng lại không nhiễm bệnh.
--Quảng cáo---