• tiêm văc xin

Điểm tên các tỉnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 và 4 thấp
Khỏe- Thúy Nga - 06:00 30/06/2022
Bên cạnh một số tỉnh đạt tỷ lệ tiêm cao, còn một số địa phương tỷ lệ tiêm thấp, mũi 3 dưới 45%; mũi 4 dưới 2%...
--Quảng cáo---