• tiêm nhắc lại

Người tiêm nhắc lại, bổ sung văcxin Covid-19 cần chú ý gì?
Khỏe- Hoàng Hà - 08:20 31/01/2022
Bộ Y tế vừa có văn bản về việc văcxin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại.
--Quảng cáo---