• tiêm 3 liều

Singapore tiêm 3 liều văcxin mới tính là đầy đủ
Khỏe- Khánh Thủy - 09:43 06/01/2022
Từ ngày 14/2, người từ 18 tuổi trở lên ở Singapore phải tiêm liều tăng cường trong vòng 270 ngày kể từ khi tiêm liều 2 mới được xem là đã tiêm chủng đầy đủ phòng COVID-19.
--Quảng cáo---