• thuỷ sản

Xuất khẩu thủy sản tiếp tục giảm vào tháng 10
Kinh tế- Trà My - 09:00 08/10/2021
Đến hết quý 3.2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng 3% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên VASEP dự báo, trong tháng 10, xuất khẩu thủy sản sẽ tiếp tục giảm sâu.
--Quảng cáo---