• thuong mai hoa

"Nhiều nghiên cứu xuất phát từ hàn lâm, không thương mại hóa được"
Khoa học-  Hoài Nam  - 14:50 17/04/2021
Hiện giờ, nhiều nghiên cứu của các giảng viên, cả của tôi không xuất phát từ nhu cầu thị trường mà xuất phát từ hàn lâm, nên không thương mại hóa được".
--Quảng cáo---