• thuoc muoi ton luu

Xử lý dị ứng, nhiễm độc do thuốc muỗi tồn lưu
Khoa học- 22:22 17/04/2018
Thuốc muỗi tồn lưu được sử dụng nhiều nhưng chuyên gia cho rằng, cần cẩn trọng loại thuốc này nhằm hạn chế ảnh hưởng môi trường cũng như sức khoẻ.
--Quảng cáo---