• thuoc kem chat luong

Quảng Nam: Xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả
Đời sống- Thụy Bình - 11:00 10/09/2021
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh.
--Quảng cáo---