• thuế suất đồ trang sức

Thuế suất đồ trang sức, kim loại quý được điều chỉnh xuống 0%
Kinh tế- Hoàng Hà - 09:00 16/11/2021
Đối với đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý có thuế suất 25%; 30% sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 0% và 1%.
--Quảng cáo---