• thua iot co sao khong

Thừa I-ôt có sao không?
Bác sĩ của bạn- 16:23 01/06/2018
Thiếu hụt I-ôt kéo dài dẫn đến tổn thương não không hồi phục và chậm phát triển tâm thần. I-ôt là một trong những vi chất dinh dưỡng mà chế độ ăn nói chung của ta còn thiếu rất nặng nề.
--Quảng cáo---