• thu tuong chinh phu

Kiểm tra đất đai tại 30 tỉnh, thành
Bất động sản - Văn Duẩn - Kỳ Nam - Hợp phố - 11:20 13/04/2021
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra tình trạng phân lô, bán nền bát nháo tại tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Thuận
--Quảng cáo---