Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn được thăng hàm thượng tướng

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, được Tổng bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

<div> <p>Chiều 23/1, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh, Thống lĩnh c&aacute;c lực lượng vũ trang, đ&atilde; trao quyết định thăng cấp bậc h&agrave;m từ trung tướng l&ecirc;n thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an Nguyễn Văn Sơn.</p> <p>Tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Sơn b&agrave;y tỏ đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự lớn. &Ocirc;ng khẳng định trong bất cứ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o cũng tuyệt đối trung th&agrave;nh v&agrave; ki&ecirc;n định với mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thuong tuong Nguyen Van Son anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/23/znews-photo-zadn-vn_601_bca_2703.jpg" title="Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng trao quyết định cho thượng tướng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh:<em> Bộ C&ocirc;ng an.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn c&oacute; phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững v&agrave;ng. &Ocirc;ng c&oacute; nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 21/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng C&ocirc;ng an T&ocirc; L&acirc;m đ&atilde; trao quyết định thăng cấp bậc h&agrave;m cho 6 sĩ quan cao cấp của lực lượng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>Trong số n&agrave;y, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc h&agrave;m từ thiếu tướng l&ecirc;n trung tướng. Đại t&aacute; Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu, được thăng cấp l&ecirc;n thiếu tướng.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top