• thu nhap

NHNN muốn hạn chế người nghèo tiếp cận nhà ở xã hội?
Bất động sản - Hữu Thông - 11:00 20/09/2021
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cho Thông tư 25/2015, hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo hướng loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
--Quảng cáo---