• thu khoa

Nữ thủ khoa đầu tiên ngành Điều khiển và Tự động hóa ở ĐH Bách khoa
Giáo dục- Phương Thảo - 06:42 20/05/2021
Đam mê môn Toán từ nhỏ, Phan Thị Thanh Hiền muốn theo đuổi các công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.
--Quảng cáo---