--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Thu hồi tem kiểm định với xe không có dữ liệu đăng ký

BA (GHI) - 07:01 24/09/2021

(khoahocdoisong.vn) - Xe thanh lý có thông tin đăng ký không phù hợp với thực tế khi đi đăng kiểm có bị cảnh báo đăng kiểm?

Hỏi: Xe thanh lý có thông tin đăng ký không phù hợp với thực tế khi đi đăng kiểm có bị cảnh báo đăng kiểm?

Võ Tuấn (Nam Định)

Theo Bộ Giao thông Vận tải: Xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, lập hồ sơ phương tiện nếu có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, đơn vị cấp giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe, dán tem kiểm định cho phương tiện, đồng thời thực hiện xác minh sự phù hợp của xe cơ giới thanh lý trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe hoặc cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp nội dung xác minh không phù hợp với xe thực tế, đơn vị đăng kiểm thông báo cho chủ xe, đồng thời thực hiện hủy hồ sơ phương tiện đã lập, thông báo thu hồi tem kiểm định đã cấp và cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trường hợp nội dung xác minh phù hợp với xe thực tế, đơn vị đăng kiểm thông báo và trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---