• thu gom tro si

Các bước tiêu tẩy thủy ngân ở kho Rạng Đông
Thời sự- Hoàng Thùy-Tất Định - 06:49 22/09/2019
Sau khi được bàn giao mặt bằng nhà kho Rạng Đông, bộ đội hoá học dùng hoá chất phản ứng với thuỷ ngân tạo ra hợp chất không độc hại.
--Quảng cáo---