Thính giác là cơ quan cuối cùng hoạt động trước khi con người chết

Trước khi qua đời, nhiều người bước vào giai đoạn không phản ứng với môi trường bên ngoài. Các báo cáo về trải nghiệm cận tử thường chỉ ra rằng người sắp chết nghe thấy những tiếng động bất thường, hoặc tiếng chính họ đã ra đi.

Để tìm hiểu giác quan nào hoạt động cuối cùng trước khi cơ thể chết, các nhà khoa học của Đại học British Columbia theo dõi hoạt động não của 17 bệnh nhân khỏe mạnh (nhóm một), 8 bệnh nhân giai đoạn cuối có đáp ứng (nhóm hai) và 5 bệnh nhân giai đoạn cuối không phản ứng (nhóm ba). Các bệnh nhân được nghe hai loại bài hát với 5 nốt. Bài hát thứ nhất chỉ có 5 nốt lặp lại, bài hát thứ hai có sự thay đổi về âm sắc.

Những bệnh nhân khỏe mạnh được yêu cầu đếm số lượng bài hát khác nhau. Các nhà khoa học phát hiện mô hình hoạt động của não bộ những bệnh nhân ở nhóm một tương đương với các bệnh nhân nhóm ba, chứng tỏ mọi người vẫn có thể nghe thấy âm thanh xung quanh khi sắp qua đời.

Kết quả nghiên cứu củng cố các giả thuyết trước đây, cho thấy thính giác là giác quan cuối cùng còn hoạt động khi một người sắp chết.

Theo Đời sống
back to top