• thiet bi giam sat hai trinh

Thiết bị giám sát hải trình tàu cá của người Việt
Khoa học- 15:06 14/02/2019
Thiết bị giúp chủ tàu hoặc người quản lý có thể  giám sát từ xa hoạt động của các tàu cá, người trên tàu được hướng dẫn tới các vị trí đánh bắt hoặc được cảnh báo...
--Quảng cáo---