• thi truong trai phieu

NHNN tìm cách "giảm nhiệt" thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Kinh tế- Thiên Ân - 14:15 29/11/2021
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16, Thông tư này đã khiến cho các đơn vị nhận định rằng 20% lượng trái phiếu phát hành mới có thể bị ảnh hưởng.
--Quảng cáo---