• thị trường ô tô năm 2021

Công ty chứng khoán SSI dự báo về thị trường ô tô năm 2021
Xe hay- Lam Anh - 18:30 25/02/2021
Theo nghiên cứu của Công ty chứng khoán SSI, quy mô thị trường ô tô đã đủ lớn để các nhà sản xuất chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước.
--Quảng cáo---