• Thị trường ô tô năm 2020

Những điều chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2020
Xe hay- Hiểu Lam - 08:00 30/12/2020
Thị trường ô tô năm 2020 có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cũng là năm có những điều chưa từng xảy ra.
--Quảng cáo---