• thị trường cổ phiếu

Chính phủ đặt mục tiêu quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu tối thiểu 85% GDP
Kinh tế- Thúy Hằng - 19:57 14/04/2022
Chính phủ đặt mục tiêu quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu tối thiểu 85% GDP, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp 20% GDP.
--Quảng cáo---