• thi sinh

TPHCM: Thí sinh tham gia sát hạch ô tô không quá 120 học viên/ngày
Tài chính số- Thụy Bình - 09:00 19/10/2021
Các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe tại TPHCM chỉ đưa vào danh sách thí sinh, học viên đảm bảo các điều kiện của bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe.
--Quảng cáo---