• thep

Thép tăng phi mã, nhà thầu câu giờ chờ bớt... sốt
Bất động sản - Hữu Thông - 12:11 08/11/2021
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tìm cách kéo dài thời gian xây dựng để chờ giá thép và vật liệu xây dựng bớt… sốt.
--Quảng cáo---