Rafael công bố video trực thăng AH-64E Apache phóng thử nghiệm tên lửa SPIKE
Điểm nóng- Thái Bằng - 22:54 27/10/2021
Nhằm thúc đẩy sự ủng hộ và cạnh tranh đấu thầu trong chương trình Phương tiện Cất cánh thẳng đứng Tương lai FVL của Quân đội Mỹ, Rafael công bố video Quân đội Mỹ thử nghiệm tên lửa SPIKE NLOS như tên lửa chống tăng tầm xa tương lai.
--Quảng cáo---