• thay doi

Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực trong công khai ngân sách OBI 2021
Kinh tế- Tuyết Vân - 09:49 10/06/2022
Chỉ số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng 9 bậc so với 2019, xếp hạng thứ 68 trên 120 quốc gia, vùng lãnh thổ.
--Quảng cáo---