• thay doi

“FTA mới” và câu chuyện chủ động thay đổi để hội nhập
Doanh nghiệp- Nguyên Long - 14:50 20/06/2021
Việc phê chuẩn và thực thi hai Hiệp định CPTPP và EVFTA cho thấy, Việt Nam đã chủ động và tích cực thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển đất nước.
--Quảng cáo---