--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Thanh tra quản lý đầu tư, đất đai trên địa bàn tỉnh Kom Tum

BA - 10:36 24/08/2020

(khoahocdoisong.vn) - Thanh Tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra về quản lý đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thanh tra về quản lý đầu tư, đất đai trên địa bàn tỉnh Kom Tum.

Theo Quyết định của Thanh tra Chính phủ, nội dung thanh tra tại tỉnh Kon Tum là việc thực hiện pháp luật quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2019. Đối với những nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra 18/8/2020, không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống