• thanh tra chinh phu

Kiểm điểm Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ
Thời sự- Hoàng Thiên - 07:15 19/05/2022
UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vi phạm.
--Quảng cáo---