• thành lập 3 trường thành viên

Trường ĐH Kinh tế TPHCM đổi tên thành ĐH UEH
Giáo dục- Quỳnh Anh - 10:30 15/10/2021
Trường Đại học Kinh tế TPHCM tái cấu trúc, thành lập 3 trường thành viên, đổi tên thành Đại học UEH.
--Quảng cáo---