--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng khai thác mỏ đất tại xã Tượng Sơn

THỤY BÌNH - 09:04 06/09/2021

(khoahocdoisong.vn) - Dừng hoạt động tận thu, vận chuyển đất; nghiêm cấm lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép là chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát trong thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Cụ thể, sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát dừng hoàn toàn việc tận thu, vận chuyển đất trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đã được UBND tỉnh cho phép; tập trung thiết bị, nguồn lực khẩn trương thực hiện và hoàn thành các nội dung trong Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Thanh Hóa nghiêm cấm việc lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép.

Cùng với đó, nghiêm cấm Công ty lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đề án đóng cửa mỏ nêu trên; cung cấp các hóa đơn, chứng từ liên quan đến khối lượng đất tận thu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/9/2021, để kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Cống và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ; tổ chức nghiệm thu trước khi tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ đất nêu trên đảm bảo theo quy định.

Trước đó, ngày 17/9/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát với diện tích 7,9ha. Thời gian thực hiện đóng cửa mỏ là 6 tháng.

Tiếp đến, ngày 29/4/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát được tận thu, vận chuyển khối lượng đất thải khoảng 45.000m3 để làm vật liệu san lấp. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt, hoàn thành việc cải tạo vách dốc gương, san gạt mặt bằng đáy moong khai thác, đưa mỏ về trạng thái an toàn mới được vận chuyển đất ra khỏi khu vực mỏ…


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống