• thang du thuong mai hang hoa

Thặng dư thương mại hàng hóa Việt Nam ở mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua
Kinh tế- Tuấn Thủy - 10:49 17/12/2020
(khoahocdoisong.vn) - Theo dữ liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2020 ước đạt 546 triệu USD, thấp hơn mức dự tính ban đầu là 600 triệu USD.
--Quảng cáo---