• thang 11

PV Power: Doanh thu tháng 11 đạt 1.436 tỷ đồng, chỉ bằng 38% kế hoạch
Kinh tế- Thúy Hằng - 16:05 14/12/2021
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021.
--Quảng cáo---