--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Tham vấn các tổ chức khoa học và công nghệ huy động vốn viện trợ nước ngoài

H.B - 14:00 28/05/2021

(khoahocdoisong.vn) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa tổ chức hội thảo tham vấn các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trong lĩnh vực huy động nguồn vốn viện trợ nước ngoài, tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực. Hội thảo do PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch VUSTA chủ trì.

Tại Hội thảo, đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA đã chia sẻ những đóng góp rất to lớn trong việc vận động nguồn lực quốc tế, trung bình khoảng 12 triệu USD mỗi năm, tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau, tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

PGS.TS Phạm Quang Thao khẳng định sẽ tổng hợp những thành tựu đạt được của toàn hệ thống VUSTA về công tác đối ngoại trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-TW, tiếp thu những kiến nghị của các tổ chức trực thuộc đề xuất với cơ quan liên quan trong việc sửa đổi Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các tổ chức tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, đồng hành cùng Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.

Đồng thời, VUSTA tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình dự án với sự tham gia của tất cả các tổ chứ trực thuộc và thành viên như Báo cáo phát triển bền vững thường niên của VUSTA, Liên minh về Môi trường và Biến đổi khí hậu, các Diễn đàn hợp tác quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học, tăng cường vai trò và hiệu quả của toàn hệ thống VUSTA trong công tác đối ngoại nhân dân.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống