• têm kích tàng hình

Máy bay chiến đấu KF-21 Borame của Hàn Quốc được trang bị pháo Vucal 6 nòng Gatling 20mm
Khoa học và Quân sự- Thái Bằng - 20:00 15/01/2022
Máy bay tiêm kích tàng hình KF-21 “Borame” của Hàn Quốc được trang bị hệ thống pháo M61A2 20mm Gatling do General Dynamics Ordnance and Tactical Systems sản xuất.
--Quảng cáo---