Tây Ninh kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Chiều 22/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX tổ chức kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp bất thường), bầu các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/24/baochinhphu-vn_tay-ninh_copy.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">B&iacute; thư Tỉnh ủy T&acirc;y Ninh Phạm Viết Thanh v&agrave; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn T&acirc;n tặng hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o c&aacute;c chức danh Ph&oacute; Chủ tịch HĐND, UBND v&agrave; ủy vi&ecirc;n UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo đ&oacute;, &ocirc;ng V&otilde; Đức Trong, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n được bầu giữ chức danh&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy T&acirc;y Ninh được bầu giữ chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Nam, Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p được bầu v&agrave;o Ủy vi&ecirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>Tại kỳ họp, c&aacute;c đại biểu Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh T&acirc;y Ninh cũng biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh&nbsp;nhiệm kỳ 2016-2021 đối với &ocirc;ng Nguyễn Thanh Ngọc để nhận nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy T&acirc;y Ninh nhiệm kỳ 2015-2020./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top