--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Tăng vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

T.PHƯƠNG - 08:15 29/07/2021

(khoahocdoisong.vn) - Phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng Công ty Cảng hàng Không Việt Nam - CTCP (ACV) đã được thông qua.

Các ý kiến đều ủng hộ chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để thực hiện đầu tư tăng vốn nhà nước tại ACV.

Từ đó, tạo điều kiện cho ACV bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia đã được Nhà nước giao trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19.

Năm 2021, ACV đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.564 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.359 tỷ đồng, nếu Covid-19 được kiểm soát vào tháng 8. Kế hoạch đầu tư năm 2021 của ACV dự kiến giải ngân gần 5.000 tỷ đồng. 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---