• tăng trưởng

VERP dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 khoảng 5,2% - 6,2%
Kinh tế- Chúc - 15:48 20/05/2022
Theo Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP), tăng trưởng kinh tế năm 2022 ở kịch bản cơ sở là 5,7%, kịch bản bích cực là 6,2%. Tuy nhiên, nếu bối cảnh tiêu cực, mức tăng trưởng GDP sẽ giảm còn 5,2%.
--Quảng cáo---